توضیحات وبینار خانواده در ایام کرونا

مدرس: خانم دکتر سیما فردوسی

دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه لندن ‎انگلستان
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
کارشناس امور خانواده در صدا و سیما
مدرس آموزش خانواده در سازمان آموزش و پرورش

دکتر سیما فردوسی

سرفصل های وبینار

این دوره مخصوص والدین کودکان ۵ تا ۱۳ سال می باشد.

۱- خانواده هیجانی و احساساتی و مدیریت خانواده
۲- ارتباط عاطفی در ایام کرونا
۳- خشونت درون خانواده
۴- تربیت فرزندان در ایام کرونا
۵- نوجوانان ایام کرونا
۶- تفریح خانواده

ثبت نام وبینار خانواده در ایام کرونا

توضیحات کارگاه تربیت جنسی

جلسه اول: کارگاه تربیت جنسی با تاکید بر تکنیک های فرزندپروری
جلسه دوم: فنون آگاهی بخشی جنسی به کودکان (برای شرکت در آن الزامی به گذراندن جلسه اول نیست)
این دوره مخصوص والدین کودکان ۲ تا ۱۲ سال می باشد.

سر فصل های کارگاه
۱- تعریف و ضرورت تربیت جنسی در کودکان
۲- بررسی باورهای نادرست در زمینه تربیت جنسی کودکان
۳- آشنایی با مراحل تربیت پیشگرانه جنسی در کودکان
۴- رفتارهای طبیعی در فرایند رشد جنسی کودک
۵- آشنایی با نحوه پاسخگویی صحیح به سوالات جنسی کودکان
۶- آموزش جرأت ورزی و روش های مقابله با قلدری و سوءاستفاده

کودک قوی می تواند “نه” بگوید و از خودش محافظت کند.

ثبت نام کارگاه تربیت جنسی