تقویم اجرایی آکادمی لگوی آموزشی(دوره های تربیت مربی) – بهار و تابستان97

تقویم اجرایی آکادمی لگوی آموزشی(دوره های تربیت مربی) – بهار و تابستان97

تقویم اجرایی دوره های تربیت مربی لگوی آموزشی در بهار و تابستان 97 را می توانید از طریق آدرس زیر مشاهده کنید و از طریق صفحه آکادمی اقدام به ثبت نام در هر کدام از دوره ها کنید.

لازم به ذکر است متقاضیان شرکت در این دوره ها که از شهری به غیر از تهران تمایل به گذراندن این دوره ها دارند، می بایست از طریق نمایندگی شهر خود به دفتر مرکزی معرفی شوند.

هم چنین از طریق صفحه “نگرش، دوره ها و ابزارهای آموزشی” در همین سایت یا تماس با بخش آکادمی دفتر مرکزی می توانید اطلاعات بیشتری در مورد هر کدام از دوره ها کسب کنید.

دوره تربیت مربی و ثبت نام

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/