تقویم اجرایی آکادمی لگوی آموزشی (دوره‌های تربیت مربی) – پاییز و زمستان 96

تقویم اجرایی آکادمی لگوی آموزشی (دوره‌های تربیت مربی) – پاییز و زمستان 96

تقویم اجرایی آکادمی لگوی آموزشی (دوره های تربیت مربی) برای پاییز و زمستان 96 را می توانید در زیر ملاحظه کنید. چند نکته در مورد این برنامه حایز اهمیت است:

  • برنامه پاییز و زمستان 96 با ذکر روز برگزاری تعیین شده است و برنامه بهار و تابستان 97 به صورت کلی ارائه شده است و در زمستان به صورت دقیق با تعیین روز برگزاری دوره‌ها ارائه خواهد شد.
  • شرط برگزاری دوره ها رسیدن تعداد نفرات به حد نصاب دوره ها می باشد . همچنین در صورت تکمیل لیست انتظار، دوره های لازم علاوه بر جدول زیر به صورت فوق العاده اعلام خواهد شد.
  • لیست هر کدام از دوره ها 10 روز قبل از برگزاری بسته خواهد شد و به هیچ عنوان پس از آن به اسامی لیست فردی اضافه نخواهد شد.
  • در صورت عدم برگزاری دوره به دلیل نرسیدن به حد نصاب، بین 10 تا 7 روز قبل از دوره به افراد ثبت نام شده اطلاع داده خواهد شد.

aca1

aca2

aca3

aca3

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/